Skip to content

DSB #1

Ahoj,

první odkaz je interaktivní, další jsou spíš obecné a ne moc analytické.

http://students.brown.edu/seeing-theory/  – Vizualizace základních statistických teorií, za mě je tohle fenomenální věc.

http://insidebigdata.com/2017/04/28/5-digital-intelligence-rules-age-insights/ – V jaké podobě je potřeba mít data, aby se z nich dalo dolovat.

http://insidebigdata.com/2017/04/26/power-prescriptive-predictive-analytics/ – Rozdíl mezi obecnou predikcí a konkrétní preskripcí.

http://insidebigdata.com/2017/04/27/big-data-approach-complete/ – Proč jenom interní data nestačí.

http://insidebigdata.com/2017/05/01/customer-data-underpins-companys-success/ – Jak zacházet s daty o zákazníkovi.

Comments are closed.